Užasi života postanu jednim delom naše sudbine ako se u njih naročito udubljemo

Ljubav odoleva vremenu koje se otima. Nikada nije zaista ljubio onaj koji misli da je ljubav prolazna.

Nije dovoljno jednoj stvari leđa okremuti pa da prestane da nas goni i muči.

Veliki ljudi umiru dvaput, jednom prirodnom smrću, drugi put kada umire njihovo delo.

Slučaj satire slabe i neoprezne.

Citati - Jovan Dučić

Užasi života postanu jednim delom naše sudbine ako se naročito u njih naročito udubljemo.

Analizirajte svaku svoju mržnju, pa ćete je uništiti samim tim što ste joj pogledali u oči.

Ljudi koji mrze to su najpre glupaci, a zatim kukavice, ali nikada heroji.

Sreća, to je sećanje da čovek ima čto mu je najpotrebnije.

Prava sreća čoveka biće ako postigne svoje oslobođenje od drugih ljudi; a osloboditi se to je najpre odvojiti svoju sudbinu od presije tuđih primera, dajući svom životu pečat svoje sopstvene prirode i svojih ukusa.

Platon je govorio da se bol ne da izbeći, ali se stradanje da suzbiti, govoreći svakoj svojoj bedi: "Dogodine neću misliti na tebe, jer te više neće biti" .  A dodajte da to isto treba reći i svakoj sreći.

Ljudi koji mnogo govore, škode sebi i drugom; kad su i najsjajniji kozeri, oni su sami ipak prva žrtva tog svog talenta. Jer in jedni zavide na tom duhu, drugi ih omrznu zaslepljeni i ošamućeni, a treći sa čak boje te duhovnosti da ih najzad ne pogodi i ne poseče.

Čovek koji pusti uvek jedan razmak u vremenu između pitanja koje mu se postavi i odgovora koji treba da dadne, jedini je koji može da razmišljeno kaže šta hoće.

Srećom samo što je ljubav jedini slučaj gde se u nesreću srlja svojevoljno.

"A sad šta mi služi moj štit. Ne mogu sa njim braniti pošto se moja bitka bije u meni." Ratnik

Mi ljubimo jer je naša duša preuna nežnosti, a naše telo porepuno strasti.

Za ljubav treba nevinosti, kao i za religiju.

Ona od prirode ima, i sobom donosi čoveku: koverzaciju, graciju, zabavnost, iskrenost, intelektualnost, moralni interes, utehu, ljubav, hrabrost, ženskost, rasnost.
Ona jedina ima ideju o čoveku sa kojim razgovara.  (O Francusinjama)

Žena dobro zna da je slaba samo kada voli.
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...