Ako biraš između dva zla, bolje da tvoj izbor padne na vidiljivo ...

- Ako biraš između dva zla, bolje da tvoj izbor padne na vidljevo nego na skriveno, iako se ono prvo čini većim od drugog.
- Najviši stepen duše je poslušati čak i ono čemu se um protivi. A najniži stepen uma je protiviti se onome čemu se duša pokorava.
- Slušaj ženu kad te gleda, a ne kad ti govori.

Mudrolije: U životu se pobeđuje na dva načina: svojom snagom ili slabošću neprijateja

- Lakomeislenost je pojas za plivanje rekom života.
- Mladost prezire posledice, u tome i jeste njena snaga.
- Suze su tih jezik bola.
- Teško je živeti, većina ljudi samo postoji.

- Treba imati neko talenat za sreću, kao što treba imati puno duše da se bude istinski nesrećan.
- Mržnja je najčešće strah.
- Mudrosti lisice često se precenjuje, jer joj se u zaslugu pripisuje i glupost kokoši.


Citati Sveska II, Murdolije (1990/91)

Ako su mi ruke polomljene - imam krila.

Verovati u neverovatno - ostvariti nemoguće.
Početak druge sveske citata

Kraj sveske, Citati I 1988 - 1989

Prva sveska, u koju sam zapisivala pre ove ...  je ustvari sveska sa stihovima koje sam sakupljala u osnovnoj školi (od petog razreda do drugog srednje) i na pocetku srednje.
Što bi neki rekli  - pubertetska. Ali je ona ostala u Srbiji, pa kada je donesem .. prepisaću i te stihove dečje i pubertetske kako bi imala skoro sve sveske on-line. Mesa Selimovic, Dervis i smrt: Nije se on promenio nego ja, i onda se sve promenilo.

Retko ko je bio tako srećno isključen iz života kao on.
... crvene tragove je sam sklanjao i izlazio sa smješkom, sa crvenim pečatima na obrazima govoreći o običnim stvarima, ne o sebi, ne o bolesti, činilo mi se ponekad da je to oholost naročite vrste, da bi bio iznad nas i svijeta.

Čovek nikada nije suviše ponosan.

... on svome držanju poklanja više pažnje, jer ima više da krije ...

Uhvatio sam sebe u niskom osećanju potrebe da nam ljudi budu zahvalni, da se pokazuju maleni i zavisni, jer to stvara našu naklonost, hrani je povećava značaj našeg dela i naše dobrote.

Petar Petrović Njegoš, Gorski vijenac

U dorbu je lao dobro biti,
na muci se poznaju junaci.

Udri vraga, ne  ostav mu traga,
ali gubi obadva svijeta.

Bič sam božji za tebe ispleten
da se stavljaš šta si uradio.

Počinimo u tišini i nad mirnom vodom, Zahvalimo udesu za sve zlo i teško nije bilo.

Ivo Andrić, citati
Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo.

... mahovina  je naličila malim srcolikim jastučićima u koje žene zabadaju igle ...

Kosa mu je počinjala rasti odmah iznad obrva, tako da nije ostajalo mesta za čelo.

Reči 6: Kada se sunce rodi, svejedno je da li si lav ili gazela, bolje je da počnes da trčiš

Nije teško zaljubiti se, teže je to umeti reći.

Svi muškarci su lažovi, prevrtljivi, uobraženi i kuavice.
Sve žene su izveštačene, radoznale i pokvarene;
Pa ipak u svetu postoji uzvišena stvar, to je savez ova dva nesavršena stvorenja.

Dušan Matić: Uspavanka za poginule koji nemaju više od dvadeset godina

Spavaj, 
Ko ni jedno dete živo što ne spava,
U zagrljaju zemlje,
S krticom i s korenom trava.

Dvadeset godina jedva milo si gledao
svetlost.
I više te nema.
Dvadeset godina!

Čak i čovek koji životu ne daje ništa traži od života sve

Čovječe, sjeti se da si ravan onome pred kime se ponizuješ i ne ponizuj se.

Ja trebam nekoga u ovom paklu.
Samoubistvo iz dostojanstva.

Jer biti svestan svoje nesavršenosti znači imati snage, više snage da joj se čovek odupre; to znači osećati mogućnosti.

Sa svima u miru živim,
sa sobom se borim stalno!

Blago cara Radovana, Jovan Dučić 
Sve  što je duboko izgleda na dnu tamno i neveselo;  i ni u jedan ponor se ne daje dugo gledati bez vrtlogavice i užasa.

Što uspemo našom pameću, pokvarimo našom ćudi; a što uspemo našom dobrotom upropastimo našim porocima; i najzad što postignemo svojom mudrošću, izgubimo načim temperamentom.

Čovek je veran samo sebi ...

Ljubav koja dušu napušta sa prvim znacima pohote.

... oči mu surove i kada se osmehuje ...

Lepota je religija mudracima.

Večnost čuva samo ljubav, jer je ona nalik na nju.

Žena zna, šene uvijek ynaju, makar ništa ne bilo rečeno i prije će pomisliti da jest, nego da nije. (Derviš i smrt)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...