Simon De Bovoar [Simone de Beauvoir ]: Uspomene lepo vaspitane devojke II

- Patila zbog nerazumevanja svog muža, dosadnog kao udžbenik algebre.

-  Vernost se razlikovala od navike, sa stariti nije obavezno značilo i poricati sebe.

- Zahvaljujući raspustu nisam brkala radost dubokog raymišljanja sa dosadom. U Parizu, u muzejima, događalo mi se da podvaljujem; barem sam ynala razliku između usiljenog divljenja i iskrenih osećanja. Naučila sam, takođe, da se treba udubiti u stvari, da bi se otkrila njihova tajna.

- Prvi put u životu sa se suočila sa istinom da se dobro ne podudara sa - istinom.

- "Devojke kao ti stvorene su da budu drugarice herojima."

- Voleću onoga dana kada me muškarac potčini svojom inteligencijom, kulturom i autoritetom. Ako jedan muškarac, pripadnik povlašćene vrste, koji od samog početka uživa značajnu prednost, u apsolutnom smislu, ne bi vredeo više od mene, smatrala bih da, relativno, vredi manje; da bih ga priznala za sebi ravnog, bilo je potrebno da me prevaziđe.

Simon De Bovoar [Simone de Beauvoir ]: Uspomene lepo vaspitane devojke II
Simon De Bovoar [Simone de Beauvoir ]:
Uspomene lepo vaspitane devojke II


Simon De Bovoar [Simone de Beauvoir ]: Uspomene lepo vaspitane devojke I

(čitano u januaru 1996)

- Radosti i muke ljudi odgovaraju njihovim zaslugama
- Otkrila sam crnu magiju reči, tek kada su me ujele za srce.

- A možda bih im prebacivala da nisam saznala istinu iz njihovih usta: priznavši da su me obmanjivali, oni su me uverili u svoju iskrenost.

- Moje neznanje bi nestajalo onog trenutka kada bih ga jasno izložila.

- Želela sam da popustim samo pred nužnošću: ljudske odluke su zavisile više ili manje od ćudi. Nisu bile dovoljno vredne da bi me naterale da na njih pristanem.

- U učenju sam uživala zato što me moj svakodnevni život nije zadovoljavao.

- Na Satanu se ne ljutimo.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...