Knjiga žalbi, Momo Kapor

Čišćenje cipela je za mene kao za kaluđere molitva.(I sveštenici i ja klečimo dok to radimo.)

- Oprostite koliko imate godina?
- Imam sve!

Imam ludu nadu bez pokrića...
Nije potrebno samo reći. Potrebno je i da te neko čuje.
Želeo sam da živim od danas do sutra i da u ovom času mogu sve mirno napustiti.

Una, Momo Kapor

Kada sam je prvi put video, sat mi je stao.
... molim da me se ne primećuje...
Zaboravlja se da je Kolombo otkrio Ameriku, a da nije znao ni reči engleskog ...

Beleške jedne Ane, Momo Kapor [1]

Ovde odloimke može razumeti, uglavnom, onaj koji je pročitao knjigu i setio se scena koje prethode ovim rečenicama... oni koji nisu pročitali pomisliće da su ovo nepovezane rečenice ...
Toplo preporučujem ovu knjigu , ako želite da se od srca i onako na glas nasmejete  i svojim sličnim situacijama i Aninim opisima onoga što joj se događa...

Moja bakuta najviše voli TANJUG A. Ona je godinama mislila da je taj TANJUG apsolutno najbolji jugoslovenski novinar. »Kako samo uspeva da stigne na toliko

rnesta odjedanput?« — pitala se svakog jutra.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...