Tri posleratna druga, Đorđe Balašević [1]

Sličice koje su me zasmejavale dok sam čitala ...
Sentimentalni život mu je bio buran kao kvarnerski zaliv u februaru.
Gužva - kao na graničnom prelazu u prijateljsku Albaniju. Van sezone.

Urednici su više manje sa gerontološkog, pa se provuče i neka moja stara pesma.
Sav se raznežim, kao učiteljica u penziji.
Sad me ne bi identifikovali no kad bi točio naftu sa gitaromoko vrata, a pritisak u gumama merio bežičnim mikrofonom.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...