Simon De Bovoar [Simone de Beauvoir ]: Uspomene lepo vaspitane devojke II

- Patila zbog nerazumevanja svog muža, dosadnog kao udžbenik algebre.

-  Vernost se razlikovala od navike, sa stariti nije obavezno značilo i poricati sebe.

- Zahvaljujući raspustu nisam brkala radost dubokog raymišljanja sa dosadom. U Parizu, u muzejima, događalo mi se da podvaljujem; barem sam ynala razliku između usiljenog divljenja i iskrenih osećanja. Naučila sam, takođe, da se treba udubiti u stvari, da bi se otkrila njihova tajna.

- Prvi put u životu sa se suočila sa istinom da se dobro ne podudara sa - istinom.

- "Devojke kao ti stvorene su da budu drugarice herojima."

- Voleću onoga dana kada me muškarac potčini svojom inteligencijom, kulturom i autoritetom. Ako jedan muškarac, pripadnik povlašćene vrste, koji od samog početka uživa značajnu prednost, u apsolutnom smislu, ne bi vredeo više od mene, smatrala bih da, relativno, vredi manje; da bih ga priznala za sebi ravnog, bilo je potrebno da me prevaziđe.

Simon De Bovoar [Simone de Beauvoir ]: Uspomene lepo vaspitane devojke II
Simon De Bovoar [Simone de Beauvoir ]:
Uspomene lepo vaspitane devojke II


- Kod mene je novina uvek podsticala nadu.

-  Nismo pokušavale ništa da uništimo, jednostavno smo samo pokušale da razmišljamo o svemu.

- Na Sorboni su mi predavanja bila dosadna: prfesori su slabim glasom ponavljali ono što su nekada napisali u svojim doktorskim tezama.

- i dalje sami išla napred i razvijala se, dok su one, prilagođavajuči se svom životu udavača, počele da zaglupljiju. Različitost naših unapred me je odvajala od njih.

-  Usoro sam morala priznati da mi ta godina nije donosila ono čemu sam se nadala. Otuđena od svoje prošlosi, donekle izbačena  iz ravnoteže, ipak nisam otkrila nikakv istinski novi vidik.

- Imače mu je tako dobor polazilo za rukom da izgleda prost, da na kraju niko osim njega nije mogao smatrati da to nije.

- T egodine sam spremala ispite iz njievnosti, latinskog, opšte matematike, a učila sam i grčki. Sama sam utvrđivala svoj proglam, jer sam uživala u savlađivanju prepreka; ali, da bi sebi dobrovoljno nametnula takav napor, upravo zato
nije trebalo da učenje predtsavlja nešto "usput" u mom životu, već sav moj život.
Nije me zanimalo ono o čemu se oko mene govorilo.... zbog te krajnje posvećenosti, nisam bila sposobna za razgovore u društvu.

- Najzad sam srela čoveka koji je umesto da se pokorava svojoj sudbini sam izabrao svoj život.

- Prosto bih otupela od rada, a umor mi je davao utisak punoće.

"Tačnost je vrlina kraljeva."

- Tvrdila sam da su važna samo osećanja, a ne slučajne bračne i krvne veze.

- Postojala sam kroz sebe i za sebe. moj put beše jasno označen; usavršiti sebe, obogatiti se znanjem i izraziti se u delu koje će pomoći dragima da žive.

- Kako da se odbranim od drugih jer iako me moji roditelji nisu štedeli prigovora, zahtevali su mi da im verujem.

- Bares:"Čemu reči, ta surova jasnost, koja samo povećava naše teškoće."

-  Postajala sam sve bezosećajnija, sva sam se pretvorila u mozak.

- Kako su oni bili sigurni da su u  pravu! Odbijali su svaku promenu i svako osporavanje. Osporavali su sve probleme. Da bih razumela sveti načla samu sebe, trebalo je da ih se rešim.

- Kako na zemlji nisam opazila ni jedno mesto koje bi mi odgovaralo, s radoznalošću sam da se više nikada nigde ne zaustavim.

- Činilo mi se da se ne bi moglo živeti na zemlji, kada nikoga ne bih obožavala.

- To je strašno koliko sma komplikovana. Gibim se u sopstvenim komplikacijama.

- Smatrala sam sebe veoma srećnom, što mi je Žak davao i sporedno mesto u životu i doista je bilo izuzetno za mladića i devojku da mogu razgovarati kao što smo to činili nas dvoje.

- Prisustvo je tako potpuno, odsustvo - tako radikalno, a izgeda između njih nije moguć nikakav prelaz.

"Volim te, ali da li se to tebe tiče:"

- Možda ćeš me smatrati smešnom, ali bih prezirala sebe, kada se ne bih usudila da ikada budem...

- Oklevala sam. Činilo mi se da imam mnogo toga da kažem, ali sam uviđala da je pisanje umetnostii da nisam dovoljno vešta. Zabeležila sam, ipak, više tema za romane i donela konačnu odluku.

- Nije mi odgovorio na moje pismo, ali vremenom se moje razočarenje ublažilo; prekrivale su ga uspomene i njegovi osmesi kada bi me očekivao.

Simon De Bovoar [Simone de Beauvoir ]: Uspomene lepo vaspitane devojke II
Simon De Bovoar [Simone de Beauvoir ]:
Uspomene lepo vaspitane devojke II


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...